Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (EULA)

Önemli Uyarı

Kurulum sürecinin bir parçası olarak, bu Yazılım Lisans Sözleşmesi'nin ('Sözleşme') şartlarını kabul etmeniz istenecektir. Bu Sözleşme, reaConverter Yazılımı ('Yazılım') ve ilgili belgeler için reaConverter LLC ile lisans ve garanti sınırlamaları şartlarını belirleyen yasal bir sözleşmedir. Yazılımı kurmadan veya kullanmadan önce aşağıdaki şartları ve koşulları dikkatlice okumalısınız. Aksi takdirde, reaConverter LLC tarafından imzalanmış ayrı bir yazılı lisans sözleşmesi imzalamadıkça, Yazılımın kurulumu veya kullanımı, Yazılımı kabul ettiğinizi onaylar ve sözleşmenizin bu şartlar ve koşullara bağlı olduğunu gösterir. Bu şartları kabul etmiyorsanız, Yazılımın tüm kopyalarını ve ilgili belgelerinizi derhal silin ve imha edin.

Yazılımın Versiyonları

ReaConverter Yazılımı bir Basit, Standart, Pro ve Deneme sürümünde mevcuttur. Yazılımın tüm sürümleri bu Sözleşmenin şartlarına ve koşullarına tabidir. Yazılımın Basit, Standart ve Pro sürümleri, lisans ücretini sizin ödemenizi gerektirir. Yazılımın deneme sürümü, ücretsiz olarak sağlanan tek versiyondur. Deneme sürümü ücretsiz değildir ve aşağıda belirtilen kısıtlamalara tabidir.

YAZILIMIN HERHANGİ BİR SÜRÜMÜNÜ SİPARİŞ ETTİKTEN, İNDİRDİKTEN, KURDUKTAN VEYA KULLANDIKTAN SONRA, BU SÖZLEŞMENİN HÜKÜM VE KOŞULLARINA BAĞLI OLMAYI KABUL ETTİĞİNİZİ TEYİT EDİYORSUNUZ.

Kullanım Lisansı

reaConverter LLC, Yazılımın bir kopyasını tek bir bilgisayarda kullanan tek bir kişi tarafından kullanmanız için size sınırlı, münhasır olmayan, devredilemez, alt lisanssız bir lisans vermektedir. Yazılımı kullanabilecek tek kişi sizseniz veya Yazılım'a ağ üzerinden erişebilecek tüm iş istasyonlarını kapsayan Yazılım için bireysel lisanslar almış olmanız koşuluyla, Yazılım'ın ticari sürümüne bir ağ aracılığıyla erişebilirsiniz. Örneğin, Ağ üzerinde Yazılım'a sekiz farklı iş istasyonu erişecekse, iş istasyonlarının Yazılım'a farklı zamanlarda veya eşzamanlı olarak erişip erişmediğine bakılmaksızın, her iş istasyonunun kendi Yazılım lisansına sahip olması gerekir. Yazılımı birden fazla bilgisayarda kullanmak için bilgisayar başına bir lisans satın almalısınız.

Yazılım ve belgeler, Amerika Birleşik Devletleri ve uluslararası anlaşma hükümlerinin telif hakkı yasaları ile korunmaktadır. Telif hakkı ihlali için hem ceza hem de ceza gerektiren ciddi cezalar vardır. Yazılımı yalnızca burada açıkça belirtilenden başka bir şekilde kullanamaz veya Yazılımın veya ilgili belgelerin tamamını veya bir kısmını yeniden dağıtamaz veya kopyalayamazsınız, aksi takdirde Yazılımın yalnızca yedek veya arşivleme amacıyla makul sayıda kopyasını alabilirsiniz. Yazılım'ı, arşiv dışındaki herhangi bir amaç için başka bir sunucuya veya iş istasyonuna kopyalamanız özellikle yasaktır.

Ek Haklar veya Lisanslar Yok

Bu Yazılım gizli ve telif hakkıyla korunmaktadır. İşbu Sözleşme'de verilen haklar dışında, tüm diğer hakların ve Yazılım'a ilişkin tüm hak ve menfaatlerin ve ilgili belgelerin ilgili belgelerinin, tüm patent, telif hakları dahil olmak üzere tek ve münhasır reaConverter LLC mülkiyetine ait olduğunu kabul edersiniz. Buradaki ticari sır, ticari marka ve diğer mülkiyet hakları ve Yazılım'a, türevlerine veya ilgili belgelere herhangi bir unvan ya da menfaat çıkaramazsınız ya da bunlardan herhangi bir hak alamazsınız. Yukarıdakilerin genelliğini sınırlamaksızın, Yazılım veya ilgili belgelere ilişkin herhangi bir patent, telif hakkı, ticari sır, ticari marka veya diğer fikri mülkiyet hakları için herhangi bir hak almazsınız. Yazılımı veya ilgili belgeleri değiştiremez, birleştiremez, değiştiremez, tercüme edemez veya çeviremez, Yazılımı veya belgeleri belgeleyemez, tersine çeviremez veya tersine mühendislik uygulayamaz veya Yazılım'ı insan tarafından algılanabilir bir biçime indirgeyemezsiniz.

Yazılımdaki herhangi bir ticari marka, logo, telif hakkı veya diğer mülkiyet hakkı bildirimlerini, açıklamaları, sembolleri veya etiketleri kaldıramaz veya değiştiremezsiniz. Bu Sözleşme, reaConverter LLC'nin adını veya herhangi bir ticari markasını kullanmanıza izin vermemektedir.

Dönem ve Fesih

Deneme sürümünü edindiyseniz, burada verilen lisans, ilk sürümü yükledikten sonra on beş (15) gün sonra otomatik olarak sona erer. Sonraki sürümler, yüklemeler veya deneme sürümünün sizin için veya sizin için kullanımı lisans süresini uzatmaz, yenilemez veya başka şekilde yeniden başlatmaz. Basit, Standart veya Pro sürümü için verilen lisans sonlandırılıncaya kadar devam edecektir. Bu Sözleşme'nin şartlarına uymazsanız, reaConverter LLC burada verilen lisansları sona erdirebilir. Herhangi bir nedenle bir lisansın sona ermesi üzerine, derhal reaConverter LLC'ye geri dönmeli veya Yazılımın tüm kopyalarını ve lisansın kapsadığı ilgili belgeleri imha etmelisiniz.

Garanti ve Çözümler

reaConverter LLC, DEĞERLENDİRME VERSİYONU İÇİN AÇIK VEYA DOLAYLI OLARAK HİÇBİR ÇÖZÜM VEYA GARANTİ VERMEZ. DENEME VERSİYONUYLA İLGİLİ YAZILIM VE DOKÜMANTASYON 'OLDUĞU GİBİ' SAĞLANIR.

ReaConverter LLC, bayileri, dağıtıcıları, acenteleri veya çalışanları tarafından verilen hiçbir sözlü veya yazılı bilgi veya tavsiye, bu garantinin kapsamını artıracak veya herhangi bir garanti vermeyecektir. Örnek olarak, sınırlama olmaksızın, reaConverter LLC, sizin tarafınızdan geliştirilen ya da başka bir şekilde elde edilen uygulamaları alan ya da kullanan başka herhangi bir son kullanıcı için herhangi bir garanti vermez.

Garantiler, yanlış kullanım, modifikasyon, kaza, ihmal veya yanlış uygulamadan kaynaklanan veya bunlarla ilgili hasar veya kusurları kapsamaz. Bu tür yanlış kullanım, değişiklik veya Yazılımın yanlış uygulanması bu garantiyi geçersiz kılacaktır. Bunun gibi programlar, doğası gereği karmaşık olduğundan, reaConverter LLC, Yazılımın hatasız olduğunu veya kesinti olmadan çalışacağını garanti etmez. Ayrıca, reaConverter LLC, Yazılım'ın herhangi bir ağ veya ağ uygulamasıyla çalışacağını garanti etmez.

Yazılım, nükleer tesislerin, uçak navigasyonunun veya iletişim sistemlerinin, hava trafik kontrolünün ve yaşam desteğinin veya silah sistemlerinin tasarımı, yapımı, bakımı veya işletilmesi de dahil olmak üzere, hatasız kontroller gerektiren tehlikeli ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmamıştır veya lisanslanmamıştır. reaConverter LLC, bu tür amaçlar için herhangi bir açık veya zımni uygunluk garantisini özellikle reddeder.

Yazılımın karmaşıklığı nedeniyle, yazılımın kullanılmasının, verilerin kasıtsız olarak kaybolmasına veya bozulmasına neden olabileceğini kabul edersiniz. Bu tür veri kaybı veya yolsuzluğun tüm risklerini üstlenirsiniz; bu Sözleşmede sağlanan garantiler, veri kaybı veya yolsuzluktan kaynaklanan herhangi bir zararı veya kayıpları kapsamaz.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

HİÇBİR DURUMDA reaConverter LLC VEYA TEDARİKÇİLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE, DOLAYLI, ARIZİ, GİZLİLİK, KAPSAM DIŞI VEYA ZARARLARDAN KAYNAKLANAN ZARARLAR, KAYIPLAR, KAYIP KARLAR, İŞLETME KAYBI VEYA EKİPMAN VEYA ERİŞİM KULLANIMININ DAHİL OLMAKSIZIN SORUMLULUĞUNDAN SORUMLU DEĞİLDİR. VERİLER, BU HASARLARIN AÇIK VEYA ZIMNİ GARANTİLERİN İHLAL EDİLMESİNE, SÖZLEŞMENİN, İHMAL, TAM HAKSIZLIK, ÜRÜN SORUMLULUĞUNUN VEYA DİĞER YASAL TEORİLERİN İHLALİNE GETİRİLMİŞ OLUP DAHİLDİR. Bu, reaConverter LLC'nin BU TÜR HASARLARIN OLASILIĞI HAKKINDA TAVSİYEDE BULUNSA BİLE GEÇERLİDİR. HİÇBİR DURUMDA reaConverter LLC'NİN HERHANGİ BİR YASAL TEORİDEN SORUMLULUĞU, LİSANS ÜCRETİ MİKTARINIZI AŞMAMAKTADIR. YUKARIDAKİ SINIRLAMALAR, BU SÖZLEŞME'NİN TEMEL AMAÇLARININ İHLAL EDİLMESİ DURUMLARDAN GEÇERLİ OLACAKTIR.

Yukarıda belirtilen sınırlı garanti, münhasır tazminatlar ve sınırlı sorumluluk, reaConverter LLC ile sizin aranızdaki Anlaşmanın temelini oluşturan temel unsurlardır. reaConverter LLC, Yazılımı bu tür sınırlamalar olmaksızın ekonomik bir temel sağlayamaz.

Yazılım için ambalajın üstünde veya içinde böyle bir uyarı görünüyorsa, aşağıdaki bildirimin şartlarına uymayı kabul edersiniz ve bu bildirimi yazılımdan kaldırmamayı kabul edersiniz.